VP
 MIEJSCE                 impy  c/o   RAZEM PKL 
----------------------------------------------------------------------
 1  1 MOLODECHNO           ML +128 +206.0  342.0  60 1
    A Chaevsky,E Chaevsky,E Gordei, 
    S Bychkov            
 2  3 INDI7             MN +58 +190.0  309.0  40 
    L Kuznetsova,P Dratchuk,A Khina, 
    S Suknev,G Khayutin       
 3  4 FOKUS             MN +61 +188.0  305.0  20
    E Kutsuk,N Klebanovich,A Siulev, 
    S Belko,V Konstantinov      
 4  2 UMNIKI I UMNICY        MN +29 +191.0  301.0  
    I Feranchuk,I Godun,V Lipnitsky, 
    V Ptushkin,V Zilko,V Sidortseva 
 5  6 MINA            MN/NP +17 +148.0  256.0  
    I Byckevich,O Byckevich,S Lapa, 
    A Korbut,A Prokopenko,      
    S Romanovich           
 6  5 LYUTIKI            ML -65 +148.0  238.0  
    G Budko,P Basinuk,S Zalesskaja, 
    A Kotov,V Rogov         
 7  7 KUB             MN/BR -117 +136.5  213.5
    D Micura,V Kolbun,M Svistunov,  
    P Peredyryj           
 8  8 DREAMTEAM           MN -111  +96.0  175.0
    A Byckevich,W Zimborskaya,    
    A Russky,I Verenich,V Dovydovskiy

Suma WK = 79.5