Открытый Микстовый чемпионат Республики Беларусь 2009

Финал


M-CE NR                     SES1  SES2 RAZEM PKL ПБ
----------------------------------------------------------------------------
 1 11 T Bulovickaja-O Gradovski  8.5 MN   48.14 50.24  98.38 38 1+1  
 2  7 A Khina-D Khodkov      4.0 MN   54.86 24.63  79.49 27  
 3  3 O Byckevich-I Byckevich   8.0 MN   36.16 41.98  78.14 16  
 4 15 E Shokhan-I Kravchenko   14.0 MN   9.10 27.28  36.38  5  
 5  1 S Akulich-V Konstantinov   6.5 MN   13.14 20.50  33.64  4  
 6 14 L Kuznetsova-O Timokhovich 14.5 MN   16.38 13.75  30.13  3  
 7  2 L Vodukova-G Khayutin    3.0 MN   27.79 -7.35  20.44  2  
 8 19 I Dmitrieva-A Egorov     5.0 MN  -10.10 23.88  13.77  1  
 9 16 U Haponava-S Zlobich     4.0 MN  -14.33 27.78  13.44 
 10  5 G Koroleva-P Shpak      8.0 MN/NP -10.96 22.37  11.42 

 11  6 V Sidortseva-V Vashkevich  5.5 MN   -9.14 15.50  6.36 
 12  8 N Koshcheyeva-I Godun    5.0 MN   31.73 -26.10  5.63 
 13 18 S Bodrenkova-V Neviadomski 11.0 MN/NP  7.01 -2.97  4.03 
 14  4 Z Beliankina-A Sotnikov   9.5 MN/NP -0.64 -5.85  -6.49 
 15 12 Y Cherniakovskaja-V Dovydovskiy PN/MN -19.72 -9.48 -29.20 
 16  9 Y Kirkorova-I Kirkorov      MN   -3.65 -59.23 -62.87 
 17 17 S Zalesskaja-G Budko     2.0 ML  -36.49 -26.73 -63.22 
 18 10 T Luzko-Y Yaromchik       PN  -37.74 -51.60 -89.34 
 19 13 W Zimborskaya-A Russky    1.5 MN  -65.73 -45.10 -110.83 
                  -----
             Suma WK = 110.0


PIERWSI W SESJI 1  7, A Khina-D Khodkov      4.0 MN   54.86

PIERWSI W SESJI 2 11, T Bulovickaja-O Gradovski  8.5 MN   50.24