Открытый Микстовый чемпионат Республики Беларусь 2009

Результаты командного турнира


                          VP
 MIEJSCE                    +/-  RAZEM PKL 
-----------------------------------------------------------------
 1  8 GELIKON              MN     121.0  6  
    S Akulich,V Konstantinov,A Khina,  
    D Khodkov              
 2  4 POBEDA             MN/ML     119.0  4  
    L Vodukova,G Khayutin,S Zalesskaja, 
    G Budko               
 3  2 APELSIN              MN     117.0  2  
    E Shokhan,I Kravchenko,U Haponava,  
    E Zlobich              
 4  5 B/N                MN     112.0  
    O Byckevich,I Byckevich,V Sidortseva,
    V Vashkevich             
 5  6 KUZNECOVA            MN/NP     108.0  
    L Kuznetsova,O Timokhovich,G Koroleva
    P Shpak               
 6  3 BELIANKINA           MN/NP     94.0  
    Z Beliankina,A Sotnikov,S Bodrenkova,
    V Neviadomski            
 7  7 KOAPP              PN/MN     85.0  
    Y Cherniakovskaja,V Dovydovskiy,   
    W Zimborskaya,A Russky        

Suma WK = 90.0