Открытый женский + открытый юниорский чемпионаты Беларуси

Результаты турнира


M-CE NR                      +/- RAZEM PKL ПБ
-----------------------------------------------------------------------
 1 
 2  7 Z Beliankina-G Koroleva    3.5 MN      422.00 23  
 3  4 E Shokhan-O Leonenko     12.0 MN/RU    418.00 12  
 4 12 V Sidortseva-A Khina     4.0 MN      401.00  1  
 5 10 V Volina-O Byckevich     5.5 RU/MN    381.00 
 6 
 7  2 N Koshcheyeva-L Kuznetsova  5.0 MN      367.00 
 8 
 9 
 10 

 11  3 I Azarova-L Vodukova     0.5 MN      186.00 
 12 
                  -----
             Suma WK = 39.5