7-ой Минский фестиваль. Парный турнир на IMP

M-CE NR                      +/- RAZEM PKL PDF 
---------------------------------------------------------------------
 1 29 N Ryskina-A Ryskin      10.0 RUS  +6.05 48.38 13 36
 2 30 D Khodkov-A Egorov      6.5 MN   +1.75 41.89 11 33
 3 14 O Gradovski-Y Bilejchik   11.0 MN      41.79  9 30
 4 17 U Haponava-T Khachtchevatsky 4.0 MN      30.26  8 28
 5 26 V Porkhun-V Taridanov    10.0 UKR  +3.62 28.97  7 27
 6 18 N Koshcheyeva-V Ptushkin   5.0 MN      25.28  6 26
 7 24 V Jouravel-A Zhukov     19.0 MN   +2.95 23.63  5 25
 8  6 A Belov-Y Chumak       10.0 UKR      23.25  4 24
 9  7 Z Beliankina-L Kuznetsova   5.0 MN      19.18  3 23
 10  9 S Bodrenkova-E Shokhan    14.0 MN      16.76  2 22

 11 28 G Meduhevsky-A Sotnikov   19.0 MN/NP     15.67  1 21
 12 23 M Volfson-M Cherny      14.0 MN/IS +2.60 14.08   20
 13  3 D Kamlyuk-A Ananich      5.0 MN      10.53   19
 14 16 A Karbanovich-S Karbanovich  7.5 MN       8.34   18
 15 13 A Vasyukevich-V Konstantinov 6.5 MN       5.33   17
 16 11 S Belko-S Vinokurov      4.0 MN       4.32   16
 17 22 D Micura-M Serebrjanjy    2.0 MN/PN +3.47  1.85   15
 18 10 I Feranchuk-I Godun      5.0 MN      -7.97   14
 19 21 A Russky-P Dratchuk      3.0 MN      -9.68   13
 20 31 G Abramovich-A Kovalenko   6.5 MN      -14.58   12

 21  5 V Zilko-V Sidortseva     4.0 MN      -14.78   11
 22  8 E Gordei-A Martynov      4.0 ML      -14.88   10
 23 25 G Koroleva-P Shpak      8.0 MN/NP +1.60 -19.02    9
 24  2 E Kutsuk-P Klebanovich    2.0 MN      -19.89    8
 25 27 W Zimborskaya-V Dovydovskiy    MN   +3.47 -21.30    7
 26  1 T Bulovickaja-P Peredyryj   3.0 MN/BR    -23.67    6
 27 15 V Neviadomski-I Byckevich   8.0 NP/MN    -26.46    5
 28 12 V Volina-O Byckevich     9.0 RU/MN    -34.76    4
 29 19 R Kovalchuk-S Kolyadenko   10.0 UKR  +2.60 -37.49    3
 30  4 S Zlobich-A Nehoroshev    8.0 MN      -42.65    2

 31 20 A Korzun-O Timokhovich    19.0 MN   +0.87 -43.43    1
                  -----
             Suma WK = 242.0