7- .

FINA A

                          VP
 MIEJSCE                    +/-  RAZEM PKL PDF  
----------------------------------------------------------------------
 1 10 AVALON          UKR/RUS/ISR     170.0  12 31
    A Belov,Y Chumak,A Ryskin,M Cherny  
 2  2 CARABIN             MN/NP -0.5  159.5  8 27
    I Byckevich,V Neviadomski,      
    A Karbanovich,S Karbanovich     
 3  4 VIVI                MN     140.0  6 23
    I Feranchuk,I Godun,V Zilko,     
    V Sidortseva             
 4  5 T-34                MN     122.0  4 20
    A Ananich,D Kamlyuk,A Egorov,    
    D Khodkov              


FINA B

                          VP
 MIEJSCE                    +/-  RAZEM PKL PDF  
----------------------------------------------------------------------
 1  1 KIEV               UKR     135.0  2 18
    R Kovalchuk,S Kolyadenko,V Porkhun, 
    V Taridanov             
 2  8 GRADOVSKIY           MN/NP     130.0    16
    O Gradovski,M Volfson,G Meduhevsky, 
    A Sotnikov              
 3  9 JOURAVEL              MN     124.0    14
    V Jouravel,A Zhukov,A Korzun,    
    O Timokhovich            
 4 13 GOROZHANIE             MN     113.0    12
    A Vasyukevich,V Konstantinov,    
    D Prosandejev,A Khina        
 5 11 DEBYUT            ML/MN/BR     110.0    10
    E Gordei,A Martynov,T Bulovickaja,  
    P Peredyryj             
 6  3 IK                 MN     105.0    8
    S Bodrenkova,E Shokhan,S Zlobich,  
    A Nehoroshev             
 7  6 VOLINA             MN/RUS     98.0    6
    Z Beliankina,L Kuznetsova,V Volina, 
    O Byckevich             
 8 12 CHEBURASHKI           MN/NP     90.0    4
    G Koroleva,P Shpak,S Vinokurov,   
    S Belko               
 9  7 SBORNAYA            PN/MN     87.0    2
    M Serebrjanjy,U Haponava,E Kutsuk,  
    P Klebanovich            

Suma WK = 219.0FINA A
                             VP
MIEJSCE        1  2  3  4  5  6  7  8  +/-  RAZEM
------------------------------------------------------------------
 1 10 AVALON    24 25 23 12 25 23 26 12    = 170.0
 2  2 CARABIN    19 22 25 18  8 20 30 18 -0.5 = 159.5
 3  4 VIVI     23 29  7 25 22 21  4  9    = 140.0
 4  5 T-34     22  8 10 11 23 27  0 21    = 122.0


FINA B

                             VP
MIEJSCE        1  2  3  4  5  6  7  8  +/-  RAZEM
------------------------------------------------------------------
 1  1 KIEV     11  8 10 18 28 15 18 27    = 135.0
 2  8 GRADOVSKIY   7 12 18  8  7 27 25 26    = 130.0
 3  9 JOURAVEL    6 18  9 24 26 15 23  3    = 124.0
 4 13 GOROZHANIE  18 22  5 23  5  9 12 19    = 113.0
 5 11 DEBYUT    25  5 20  5  2 18 24 11    = 110.0
 6  3 IK       7 12 20 22 26  7  7  4    = 105.0
 7  6 VOLINA     8 18  5  6 18  3 18 22    = 98.0
 8 12 CHEBURASHKI  5 18 21 19  4 10  5  8    = 90.0
 9  7 SBORNAYA   23  1 25  7  4  3  6 18    = 87.0