2009.

FINAL
	POGONYA-2 	- 	KREPOST'	17 : 13	

3TH PLACE
	POGONYA		-	ROVESNIK	21 : 9

SEMIFINALS
	ROVESNIK 	- 	POGONYA-2	13 : 17	
	KREPOST' 	- 	POGONYA		20 : 10	


ROUND ROBIN
                          VP
 MIEJSCE                 impy  +/-  RAZEM PKL PDF  NAGRODA
-------------------------------------------------------------------------------
 1  3 ROVESNIK            PN +28     84.0  
    V Kolb,V Kochnovich,I Silyjickiy,
    K Savitskiy           
 2  1 KREPOST'          PN/BR +24     83.0  
    M Serebrjanjy,P Peredyryj,    
    E Yakovenko,A Chubukov      
 3  4 POGONYA-2           MN +19     81.0    
    D Khodkov,A Egorov,A Nehoroshev, 
    D Kamlyuk            
 4  5 POGONYA            MN  -2     75.0    
    A Vasyukevich,D Prosandejev,   
    G Khayutin,V Konstantinov    
 5  2 MIKST             PN -24     67.0    
    T Luzko,Y Charniakouskaya,    
    V Lebedev,A Kharilov       

Suma WK = 35.0