Призовые баллы и призовые ПКЛ за участие в Командном чемпионате Беларуси

Октябрь 2009 - февраль 2010

		 (к-во сдач)	ПКЛ	ПБ
 
KATOK SL
  1 A Orlovich		366	200	3
  2 V Jouravel		222	200	3
  3 A Karbanovich  	222	200	3
  4 A Zhukov		262	200	3
  5 S Bodrenkova  	308	200	3
  6 Z Beliankina  	212	200	3
  7 E Vainikonis  	 88	---	-
  8 S Karbanovich  	 0	---	-

KOZYRNIE OLENI
  1 E Shokhan		420	150	2
  2 I Kravchenko  	420	150	2
  3 S Zlobich		328	150	2
  4 A Nehoroshev  	336	150	2
  6 U Haponava		176	---	-

KOVALKADA
  1 O Timokhovich  	388	100	1
  2 A Korzun		396	100	1
  3 A Kovalenko  	222	100	1
  4 L Kuznetsova  	204	100	1
  5 I Radiukevich  	224	100	1
  6 P Shpak		150	---	-

PAGONJA
  1 V Vashkevich  	344	 50
  2 A Vasyukevich  	260	 50
  3 D Khodkov		352	 50
  4 V Konstantinov  	244	 50
  5 A Egorov		208	 50
  6 I Tomilin		176	 --

FIGO-FAGO
  1 O Gradovski  	232	 30
  2 G Medushevsky  	256	 30
  3 V Neviadomski  	168	 30
  4 M Volfson		144	 30
  5 M Khadzhiyanc  	 96	 --
  6 A Sotnikov		256	 30

MIMINO
  1 O Bytskevich  	256	 30
  2 I Bytskevich  	256	 30
  3 Y Kutsuk   	176	 30
  4 P Klebanovich 	176	 30
  5 A Korbut   	144	 30
  6 S Lapa    	144	 30