Сесия 1
Место № пары Пара WK IMP
1 2 U Haponava-S Zlobich 6.5 39.5
2 17 L Vodukova-G Khayutin 4.5 32.1
3 12 G Koroleva-V Neviadomski 8.0 13.4
4 7 Y Charniakouskaya-V Tkatchi
5 22 N Shtanyuk-V Dovydovskiy 1.0 13.0
6 21 S Akulich-V Konstantinov 6.5 5.3
7 23 S Bodrenkova-A Orlovich 24.0 5.2
8 6 N Koshcheyeva-I Kravchenko 9.5 5.1
9 14 V Matvejko-I Poluden 2.5 2.7
10 24 E Shokhan-P Klebanovich 9.5 1.3
11 26 A Khina-A Sotnikov 11.0 1.3
12 15 A Lozovenko-S Zimirev 0.5
13 25 S Alejnikova-D Kamlyuk 2.5 -1.4
14 1 I Dmitrieva-D Prosandejev 5.0 -5.6
15 4 L Kuznetsova-O Timokhovich 14.5 -6.2
16 27 V Sidortseva-I Godun 5.5 -8.0
17 13 W Zimborskaya-A Russky 2.5 -8.8
18 11 N Lepeshkevich-D Yaskevich 3.5 -12.0
19 5 I Azarova-A Nehoroshev 4.5 -15.2
20 16 O Byckevich-I Byckevich 8.0 -20.4
21 3 S Zalesskaja-G Budko 3.5 -38.2