Сесcия 2
Место № пары Пара WK IMP PKL PDF
1 23 S Bodrenkova-A Orlovich 24.0 44.5
2 17 L Vodukova-G Khayutin 4.5 32.4
3 2 U Haponava-S Zlobich 6.5 24.8
4 11 N Lepeshkevich-D Yaskevich 3.5 15.0
5 3 S Zalesskaja-G Budko 3.5 13.0
6 26 A Khina-A Sotnikov 11.0 12.2
7 12 G Koroleva-V Neviadomski 8.0 12.1
8 5 I Azarova-A Nehoroshev 4.5 6.8
9 4 L Kuznetsova-O Timokhovich 14.5 6.1
10 6 N Koshcheyeva-I Kravchenko 9.5 5.5
11 24 E Shokhan-P Klebanovich 9.5 4.8
12 15 A Lozovenko-S Zimirev -3.1
13 22 N Shtanyuk-V Dovydovskiy 1.0 -8.5
14 14 V Matvejko-I Poluden 2.5 -10.2
15 21 S Akulich-V Konstantinov 6.5 -14.6
16 25 S Alejnikova-D Kamlyuk 2.5 -17.5
17 7 Y Charniakouskaya-V Tkatchi 0.5 -17.6
18 27 V Sidortseva-I Godun 5.5 -19.2
19 1 I Dmitrieva-D Prosandejev 5.0 -20.9
20 13 W Zimborskaya-A Russky 2.5 -22.1
21 16 O Byckevich-I Byckevich 8.0 -25.7