Сесия 4
Место № пары Пара WK +/- PKL PDF
1 24 E Shokhan-P Klebanovich 9.5 22.4
2 4 L Kuznetsova-O Timokhovich 14.5 20.2
3 23 S Bodrenkova-A Orlovich 24.0 15.3
4 6 N Koshcheyeva-I Kravchenko 9.5 14.9
5 21 S Akulich-V Konstantinov 6.5 14.1
6 15 A Lozovenko-S Zimirev 13.2
7 17 L Vodukova-G Khayutin 4.5 5.9
8 25 S Alejnikova-D Kamlyuk 2.5 5.4
9 7 Y Charniakouskaya-V Tkatchik 0.5 4.3
10 27 V Sidortseva-I Godun 5.5 2.3
11 3 S Zalesskaja-G Budko 3.5 2.0
12 1 I Dmitrieva-D Prosandejev 5.0 -0.4
13 14 V Matvejko-I Poluden 2.5 -2.3
14 16 O Byckevich-I Byckevich 8.0 -7.8
15 5 I Azarova-A Nehoroshev 4.5 -7.9
16 12 G Koroleva-V Neviadomski 8.0 -11.4
17 2 U Haponava-S Zlobich 6.5 -11.6
18 13 W Zimborskaya-A Russky 2.5 -12.9
19 22 N Shtanyuk-V Dovydovskiy 1.0 -13.5
20 11 N Lepeshkevich-D Yaskevich 3.5 -16.1
21 26 A Khina-A Sotnikov 11.0 -19.3