.
  
 
Patton_2011
Final-A
                          VP
 MIEJSCE                    +/-  RAZEM PKL PDF  NAGRODA
-------------------------------------------------------------------------------
 1  1 SPEKTR              MN        80
    E Shokhan,P Klebanovich,S Zlobich,  
    A Nehoroshev             
 2  2 INDI-7               MN        50  
    G Khayutin,V Vashkevich,       
    V Konstantinov,A Vasyukevich     
 3  3 MOLODECHNO             ML        30  
    A Chaevsky,E Gordei,E Chaevsky,   
    A Kotov               
 4  4 BILL                MN        20  
    Y Bilejchik,D Kamlyuk,D Khodkov,   
    Y Scherbeach  
		
Final-B
                          VP
 MIEJSCE                    +/-  RAZEM PKL PDF  NAGRODA
-------------------------------------------------------------------------------
 1  3 FIGO-FAGO            MN/NP     40.0  16  
    O Gradovski,V Neviadomski,      
    G Meduhevsky,A Sotnikov       
 2  5 BRESTSKAJ KRIPOST        BR/PN     24.0  4  
    E Yakovenko,P Peredyryj,V Tkatchik, 
    K Lobintsev             
 3  4 PRUSHNIKI             PN     24.0  2  
    M Serebrjanjy,V Kolb,I Selyjickiy,  
    K Savickiy              
 4  1 VIZOV              MN/GR     23.0  
    I Feranchuk,I Godun,A Egorov,    
    I Tomilin              
 5  2 DOBRIE LUDI            PN     17.0  
    V Lebedev,V Kochnovich,M Mugha,   
    T Luzko               
 6  6 TROSH               PN     16.0  
    A Shoba,K Shoba,A Kharilov,V Prokurat

Suma WK = 55.0