.
  
Patton-2011
Tur-9

Rezult

                          VP
 MIEJSCE                    +/-  RAZEM PKL PDF  NAGRODA
-------------------------------------------------------------------------------
 1  9 SPEKTR               MN -0.5  135.5  10  
    E Shokhan,P Klebanovich,S Zlobich,  
    A Nehoroshev             
 2  3 INDI-7               MN -1.0  132.0  6  
    G Khayutin,V Vashkevich,       
    V Konstantinov,A Vasyukevich     
 3 10 MOLODECHNO             ML     121.0  4  
    A Chaevsky,E Gordei,E Chaevsky,   
    A Kotov               
 4  4 BILL                MN     119.0  2  
    Y Bilejchik,D Kamlyuk,D Khodkov,   
    Y Scherbeach             
 5  6 VIZOV              MN/GR     118.0  
    I Feranchuk,I Godun,A Egorov,    
    I Tomilin              
 6  2 DOBRIE LUDI            PN -0.5  117.5  
    V Lebedev,V Kochnovich,M Mugha,   
    T Luzko               
 7  8 FIGO-FAGO            MN/NP -0.5  104.5  
    O Gradovski,V Neviadomski,      
    G Meduhevsky,A Sotnikov       
 8  1 PRUSHNIKI             PN     88.0  
    V Kolb,I Selyujickiy,K Savickiy,   
    M Serebrjanjy            
 9  5 BRESTSKAJ KRIPOST        BR/PN -4.0  87.0  
    E Yakovenko,P Peredyryj,V Tkatchik, 
    K Lobintsev             
 10  7 TROSH               PN -4.5  46.5  
    A Shoba,K Shoba,A Kharilov,V Prokurat

Suma WK = 119.0