2010


KOPS (c) J.Romaski'1993               http://jfr.w.interia.pl

Minsk Open 2010
Max, Final

M-CE NR                     %SES1 %SES2 %SES3 %SES4 %SES5   %  PKL PDF 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  4 S Akulich-V Konstantinov   6.5 MN   65.36 66.48 55.00 51.20 68.43  61.29 21 38
 2 13 Y Chumak-A Gryanov     10.9 UKR  64.64 51.22 62.86 63.06 61.06  60.57 19 35
 3 16 I Radiukevich-O Timokhovich 19.0 MN   56.79 61.94 57.71 63.34 57.34  59.42 17 32
 4 28 V Danilyuk-T Danilyuk    10.0 UKR  62.50 45.29 57.50 59.72 54.65  55.93 15 30
 5 21 D Kamlyuk-Y Bilejchik    9.5 MN   68.30 46.28 49.29 60.59 48.09  54.51 13 28
 6 15 A Korzun-A Kovalenko    16.0 MN   48.93 38.31 67.50 53.95 60.52  53.84 11 26
 7  3 E Dobrushina-V Unzhakov   10.0 RUS  61.79 61.61 43.93 45.87 54.85  53.61  9 25
 8 18 V Dragan-P Karlikov     10.0 UKR  52.86 64.59 52.71 50.49 45.05  53.14  8 24
 9  7 D Prosandejev-A Khina    8.0 MN   53.21 56.38 45.36 52.33 57.02  52.86  7 23
 10  8 V Vainikonis-A Tyla     10.0 LIT  47.86 59.80 53.57 54.50 47.95  52.74  6 22

 11 23 I Poluden-V Matvejko     2.5 MN/VT 64.73 57.91 52.86 34.87 52.86  52.65  5 21
 12  5 S Zlobich-A Nehoroshev    8.0 MN   25.36 52.27 62.50 63.14 56.78  52.01  4 20
 13  2 E Shokhan-S Belko      9.5 MN   42.50 47.70 40.71 68.70 55.91  51.11  3 19
 14  6 E Vainikonis-A Orlovich   16.0 LI/MN 66.07 46.50 51.79 49.65 38.13  50.43  2 18
 15 22 V Porhun-V Taridanov    10.0 UKR  68.30 43.55 53.21 48.09 37.76  50.18  1 17
 16 31 S Bodrenkova-U Haponava   14.5 MN   43.79 55.64 40.36 58.42 51.79  50.00   16
 17 27 P Basinuk-G Budko      4.0 ML   36.79 43.12 61.07 34.13 74.73  49.97   15
 18 14 G Koroleva-A Byckevich    1.5 MN   45.00 51.02 56.79 51.99 44.96  49.95   14
 19 24 A Vasyukevich-V Vashkevich  8.0 MN   44.50 52.43 50.36 49.16 52.92  49.87   13
 20 25 E Kutsuk-P Klebanovich    5.0 MN   57.14 54.21 56.79 38.60 41.89  49.73   12

 21 20 D Khodkov-A Ananich     6.5 MN   43.21 61.38 57.71 45.49 38.73  49.30   11
 22 29 I Tomilin-A Egorov      5.5 GR/MN 63.57 58.71 37.86 42.37 40.35  48.57   10
 23 11 A Zhukov-V Jouravel     24.0 MN   45.36 43.80 42.14 51.30 56.64  47.85    9
 24 17 V Velikiy-O Grintsevich   1.5 ML   60.71 45.29 52.36 39.08 38.53  47.19    8
 25 26 V Neviadomski-O Gradovski  14.0 NP/MN 31.07 53.84 36.79 45.43 67.66  46.96    7
 26 12 W Zimborskaya-A Russky    2.5 MN   38.57 45.89 40.71 54.62 51.83  46.33    6
 27  1 M Volfson-G Meduhevsky   19.0 MN   30.00 36.27 51.79 48.14 56.07  44.45    5
 28  9 E Gordei-A Chaevsky     8.0 ML   54.64 42.22 45.00 40.73 34.59  43.44    4
 29 19 N Koshcheyeva-L Kuznetsova  6.5 MN   43.93 37.93 48.79 50.49 28.32  41.89    3
 30 10 L Vodukova-P Poslednik    5.5 MN/CZ 53.21 43.73 38.21 49.27 22.68  41.42    2

 31 30 D Micura-V Dovydovskiy    2.5 MN   23.57 34.70 36.79 41.30 62.24  39.72    1
                  -----
             Suma WK = 284.4


PIERWSI W SESJI 1 22, V Porhun-V Taridanov    10.0 UKR  68.30%
          21, D Kamlyuk-Y Bilejchik    9.5 MN   68.30%

PIERWSI W SESJI 2  4, S Akulich-V Konstantinov   6.5 MN   66.48%

PIERWSI W SESJI 3 15, A Korzun-A Kovalenko    16.0 MN   67.50%

PIERWSI W SESJI 4  2, E Shokhan-S Belko      9.5 MN   68.70%

PIERWSI W SESJI 5 27, P Basinuk-G Budko      4.0 ML   74.73%