Grand Prix 2011

3 апреля 2011 года


Belarus Women Pairs 2011
Final Results

M-CE NR                     SES1  SES2 RAZEM 
--------------------------------------------------------------------
 1  7 O Byckevich-A Khina     5.5 MN   20.00 33.00  53.00 
 2  5 W Zimborskaya-Y Charniakouskaya MN/PN  0.00 48.67  48.67 
 3  3 L Kuznetsova-N Koshcheyeva  5.0 MN   58.00 -19.33  38.67 
 4  4 U Haponava-S Bodrenkova   7.0 /MN  -1.33 30.33  29.00 
 5  6 Z Beliankina-E Shokhan    9.5 MN  -13.33 21.00  7.67 
 6  2 S Akulich-T Bulovickaja   3.0 MN   2.67 -18.00 -15.33 
 7  1 I Azarova-I Dmitrieva    1.0 MN  -52.67 -1.00 -53.67 
 8  8 L Vodukova-L Snytina     1.0 MN  -13.33 -94.67 -108.00 
                  -----
             Suma WK = 32.0


PIERWSI W SESJI 1  3, L Kuznetsova-N Koshcheyeva  5.0 MN   58.00

PIERWSI W SESJI 2  5, W Zimborskaya-Y Charniakouskaya MN/PN  48.67