Brest Cup 2011, Pair Tournament

3 сентября 2010 года


Brest Cup-2011
Summa 1+2

M-CE NR                     SES1  SES2 RAZEM PKL PDF 
-----------------------------------------------------------------------------
 1 10 I Radyukevich-O Timokhovich 19.0 MN   56.65 52.86 109.51   24
 2 19 V Lipnitsky-A Prokopienko  3.5 MN   33.15 40.40  73.55   21
 3 12 Z Beliankina-D Kruis     9.0 MN/NE  7.34 35.81  43.15   18
 4 15 A Russky-W Zimborskaya    2.5 MN   30.80 11.45  42.24   16
 5  1 D Kamlyuk-Y Bilejchik    9.5 MN   -9.84 46.62  36.77   15
 6  5 S Zlobich-A Nehoroshev    8.0 MN   42.75 -7.46  35.29   14
 7 18 V Taridonov-V Porhun    10.0 UKR  -3.53 13.65  10.12   13
 8  6 E Shokhan-P Klebanovich   9.5 MN  -27.89 37.10  9.20   12
 9 14 V Dovydovskiy-I Verenich   1.5 MN  -15.39 22.11  6.72   11
 10  2 P Peredyryj-E Yakovenko   3.5 BR   28.18 -29.16  -0.98   10

 11 11 S Belko-D Khodkov      6.5 MN   -4.28 -1.60  -5.88    9
 12 13 G Belikova-V Tkatchik    5.5 RU/PN -0.56 -7.36  -7.92    8
 13 17 K Dragan-O Kolenchenko   10.0 UKR   7.49 -15.89  -8.40    7
 14  8 U Haponava-G Meduhevsky   14.5 MN  -36.89  7.40 -29.49    6
 15 20 V Sidortseva-I Azarova    2.0 MN  -14.37 -24.80 -39.16    5
 16  4 N Koshcheyeva-N Lipay    2.5 MN  -18.15 -23.56 -41.72    4
 17  9 M Cherniy-M Volfson     14.0 MN  -28.02 -25.08 -53.11    3
 18  3 A Daniklyuk-P Valskiy      BR  -25.19 -32.08 -57.27    2
 19  7 O Gradovski-V Nevyadomsky  14.0 MN   8.07 -66.28 -58.21    1
                  -----
             Suma WK = 145.0


PIERWSI W SESJI 1 10, I Radyukevich-O Timokhovich 19.0 MN   56.65

PIERWSI W SESJI 2 10, I Radyukevich-O Timokhovich 19.0 MN   52.86