Open Mixt Belarus Pairs 2012 Results

Результаты парного турнира


M-CE NR                     SES1  SES2  SES3  SES4 RAZEM PKL PDF NAGRODA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 17 D Yaskevich-N Lepeshkevich  4.0 VT   49.20 15.30  5.00 36.90 106.40 30 27
 2 12 G Khayutin-L Vodukova    4.5 MN   21.20 31.40 15.60 -19.80  48.40 20 24
 3 16 I Radiukevich-S Alejnikova  7.5 MN   23.70 10.00 18.70 -8.00  44.40 10 21
 4 27 E Shokhan-P Klebanovich   11.0 MN   11.00  4.60 10.00  9.20  34.80   19
 5 15 Y Bilejchik-Z Beliankina  11.0 MN   14.50 -4.10 -7.40 29.40  32.40   18
 6  6 S Zlobich-U Haponava     6.5 MN   21.50  8.20  1.30  0.40  31.40   17
 7 22 I Poluden-V Matvejko     2.5 MN/VT 14.50 26.50 -27.50 13.80  27.30   16
 8 11 L Kuznetsova-O Timokhovich 16.0 MN   -9.40 16.60 25.00 -7.40  24.80   15
 9  2 I Kravchenko-A Khina    11.0 MN   10.00 -0.90  5.00 10.10  24.20   14
 10  1 D Mitsura-S Akulich     4.0 MN   -7.00 12.90 26.40 -21.40  10.90   13

 11 26 I Byckevich-O Byckevich   8.0 MN   2.30  1.80  2.60 -7.60  -0.90   12
 12  3 A Orlovich-S Bodrenkova   24.0 MN   35.50 -19.70 -24.80  6.90  -2.10   11
 13  7 D Kamlyuk-L Snytina     3.0 MN  -27.10 11.40  5.00  2.70  -8.00   10
 14  4 D Khodkov-N Koshcheyeva   6.5 MN   -9.00 -33.00 22.30  8.80 -10.90    9
 15  5 I Godun-V Sidortseva     5.5 MN  -44.50 27.90  1.20  1.80 -13.60    8
 16 24 O Gradovski-I Azarova    7.5 MN   7.90 -8.20 -22.80  4.90 -18.20    7
 17 23 W Zimborskaya-A Russky    4.0 MN   14.50  7.60 -18.60 -26.80 -23.30    6
 18 25 N Shtanyuk-G Meduhevsky   12.5 MN   -7.50 -31.50 -0.60 10.80 -28.80    5
 19 31 V Konstantinov-I Dmitrieva  5.0 MN   6.20 -7.80 -36.40 -1.10 -39.10    4
 20 14 V Neviadomski-G Koroleva   8.5 NP/MN -36.10 -28.40 19.10 -0.90 -46.30    3

 21 21 G Abramovich-E Abramovich  3.5 MN  -48.90 -7.60 -5.20 -19.10 -80.80    2
 22 13 A Fridman-Z Nesterenok    1.5 MN  -42.50 -33.00 -13.90 -23.60 -113.00    1
                  -----
             Suma WK = 167.5


PIERWSI W SESJI 1 17, D Yaskevich-N Lepeshkevich  4.0 VT   49.20

PIERWSI W SESJI 2 12, G Khayutin-L Vodukova    4.5 MN   31.40

PIERWSI W SESJI 3  1, D Mitsura-S Akulich     4.0 MN   26.40

PIERWSI W SESJI 4 17, D Yaskevich-N Lepeshkevich  4.0 VT   36.90